Graduate Research Students

 • A photo of Jiancheng Huang.

  Jiancheng Huang

  Advisor:
  Jainhai Du, PhD
  Research Interests:
  Visiting PhD Student
 • A photo of Kevin (YeKai) Wang.

  Kevin (YeKai) Wang

  Education
  Bachelor of Science, Brandies University
  Advisor:
  Jianhai Du, PhD
  Research Interests:
  Research Technologist
 • A photo of Rui Zhang.

  Rui Zhang

  Advisor:
  Jainhai Du, PhD
  Research Interests:
  Visiting PhD Student
 • A photo of Siyan Zu.

  Siyan Zu

  Advisor:
  Jaijai Du, PhD
  Research Interests:
  PROJECT: Proline metabolism in the RPE